Available courses

Suomen kielen jatkokurssi on suunnattu kielen perusteet hallitseville maahanmuuttajille, ulkosuomalaisille ja muille kielen osaamisen vahvistamisesta kiinnostuneille. Jatkokurssin lähtötaso on A2.

Opintojen tavoitteena on syventää suomen kielen taitoa toimivan ja itsenäisen peruskielitaidon tasolle. Koulutuksen tavoitteena on monilukutaidon, tekstitaidon ja akateemisten opiskelutaitojen kehittäminen.

Koulutukseen sisältyy kuullun ja puhumisen sekä luetun ja kirjoittamisen osaamisen syventämiseen liittyvää käytännön kielitaidon opetusta ja harjoituksia. Opetuksessa kielen sujuvaan käyttöön ja kieliopin osaamiseen tähdätään toiminnallisia harjoituksia käyttäen sekä omaehtoiseen opiskeluun kannustaen.

Tervetuloa kurssille!

Kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeisimpiä kokonaisuuksia. Monipuoliset harjoitukset ja kotitehtävät auttavat abiturientteja valmistautumaan tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla hyödynnetään aiempia yo-tehtäviä.

Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeisiä kokonaisuuksia esimerkkien ja laskuharjoitusten avulla. Kurssi valmentaa abiturientteja tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla hyödynnetään aiempia yo-tehtäviä.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op jakson materiaalit.

Ravitsemustieteen perusteet 4 op, UEF
Luentomateriaali